Kapok néha kekeckedő kérdéseket, mint például,

1. hogy honnan lehet ilyen magas hozamokat €-ban elérni?

Először is: nézőpont kérdése a „magas”, bár valóban, a magyar banki és állampapír kamatoknál is valamivel magasabb kamatok, értéknövekedések érhetőek el Nyugat-Európai zártvégű befektetési alapokban.

A biztonság meglétén túl a kamat, vagy hozam, vagy osztalék (esetleg mindhárom a vegyes alapoknál) az egyes alapok különlegességétől függ.

Kiemelkedő növekedést érnek el pl. a német zártvégű ingatlanalapok, a ’New Energy’ alapok, és – bár némi kockázattal – a hajó-befektetési alapok (utóbbiak, éppen a lehetséges kockázataik miatt most legyenek egy kissé elfeledve). Kicsit nagyobb szórással (árfolyam ingadozásban, és elérhető hozamban is nagyobb eltérésekkel, bár magasabb hozamok lehetőségével) ott vannak az olyan zártvégű befektetési alapok, melyek magas biztonsági és magas teljesítmény-besorolású cégekbe, illetve azok részvényeibe fektetnek.

Tisztességes osztalékot, kamatot, és adott esetben „hozam-előleget” érhetünk el velük. Ezeknél az alapoknál az évente elérhető-kivehető tőkejövedelem jellemzően 6-6,5 %. Ha ezt a növekményt kivesszük, már akkor is szép bevételt értünk el. Ugyanakkor ez ott is hagyható, az osztalékot és kamatot mindig tőkésítik, az árfolyamváltozást pedig csak akkor, ha az pozitív. Így a kamatos kamat többlet-teljesítményét is megkapjuk. Jellemző éves átlaghozam 10-12 %, így körülbelül hat-hét év alatt kétszerezhetünk meg egy egyösszegű befektetést nominálisan (javasolt időtáv legalább 10 év, vagy hosszabb).

Másképp biztonságosak, és mégis kiemelkedő €-kamatot elérni képesek a zártvégű ingatlanalapok, illetve az olyan megújuló energiákba, illetve ilyen projektekbe fektető alapok, ahol a maga a projekt többszörösen bebiztosított.

Biztosak a bérlők, a felhasználók, az állami vagy tartományi garanciák, folyamatos a projekt bevétel-termelése, és biztos a kiszállási pont is. Sokszor állami támogatást vagy (esetleg és) adómentességet élveznek az ingatlanalapok, mint pl. Németországban adómentességet (pontosabban 0% adókulcsot) élveznek azok az ingatlanprojektek, melyek muzeális ingatlanokat újítanak fel. Ilyen alapok szinte mindig fix, azaz biztosan kifizetendő 5-7 % kamatot adnak, de a projekt jellegétől, sikerétől, a zártvégű alap kiszállási pontjának részleteitől függően további 1-2,5 % többlet-nyereséget is képesek kifizetni.

Ezekben a zártvégű ingatlanalapokban a befektető – akármilyen kis tőkével is van benne – résztulajdonos az ingatlanban, és mi magyarok is ugyanazokkal a feltételekkel fektethetünk be, amilyenekkel a német befektetők.

Nincs különbség, hacsak az nem, hogy mi kisebb összegű tőkét is indíthatunk; míg Németországban jellemzően néhány tízezer €-tól lehet befektetni, addig Magyarországról, ugyanabba a zártvégű alapba – már 10.000,- €-val is befektethetünk. Ennek oka talán abban rejlik, hogy szeretnék velünk is elfogadtatni, megszerettetni a zártvégű ingatlanalapok világát.

Jellemző fix időtáv: 3, 5, 7, és 10 év, minden alap más és más időtávra, egymástól némiképpen eltérő növekményre tervez. Jellemző kamat / növekmény: 5,5 – 8 % fix kamat, efölött – projektenként eltérően – többletkamatot fizetnek ki, az eddigiek mértéke 1-2 % volt. Ezeknek az alapoknak az időtartama, és a kamatok fix részének a mértéke is pontos, kiszámítható, gyakorlatilag biztos.

Egyik érdekes ingatlanalapnál lehet kérni, hogy évente, és van egy másik hasonló, ahol havonta kifizessék az értéknövekmény fix részét. Az utóbbinál minden 10.000,- € befektetés esetén 54,- € kifizetés havonta, amit megfejelnek évente további 1,5-2 %-kal (ez kb. az €-zóna inflációja, tehát már ezzel is értékálló a befektetés!), bár ezt a többletet a teljes futamidő végén fizetik ki, egyben, a tőkével együtt. Tipikusan állami, tartományi tulajdonú ingatlanokról, ritkábban luxus ingatlanokról (melyek már a tervezőasztalon elkelnek!), vagy nagy élelmiszerláncok bérleményeiről van szó, ezekbe fektet az alap, így az abba befektető is. A bérleti és vételi szerződések már előre megszületnek, így a projekt bevétele, eredménye biztosított.

Ha valakinek rendelkezésre áll pl. 30.000,- € vagyon (ez egy kis lakás ára Pesten, vagy egy közepes vidéki házé), akkor egy ilyen fix ingatlanalapban megdolgoztatva kikérheti a havi 3×54, azaz 162,- € kamatot, és a tízéves futamidő végén kézhez kapja a tőkét, megfejelve 3.000,- – 7.000,- € többletkamattal, a projekt tervezett minimálisnál jobb értékesítési eredménye szerint (évente 1-2,5 %).

2. Jellemző kifogás szokott lenni a „Nekem / nekünk nincs befektethető tőkénk.”. Erre csak annyit kérdeznék, hogy „Szeretné-e, ha ez a szomorú helyet így is maradna?”

Ugyanis, ha nem, ha Ön szeretné, ha néhány év múlva lenne tőkéje, egy-két évtized alatt komoly vagyona, akkor érdemes félretenni rendszeresen.

Próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy

„Mennyi lenne az az összeg, amit mindig, minden hónapban félre tudnék tenni?”

Ha a bevételei, vagy a kiadásai nagy szórást mutatnak, akkor a kérdés inkább úgy szól, hogy

„Mennyit tudna éves átlagban félretenni rendszeresen?

Már napi ezer forint (ez egyetlen doboz cigi, 5-7 gombóc fagyi, vagy három-négy éttermi, kávéházi kávé ára) elegendő arra, hogy tízmillió forinttól (33.000 ,- €) egészen 30.000.000,- forintig (100.000,- €) összegyűlhessen a pénze!

A vagyon az idő és a pénz szorzata: VAGYON = IDŐ x PÉNZ

Ha csak kis összegeket (de legalább napi 777,- Ft-ot, jobb esetben egy ezrest, azaz havi 100,-€-t) félreteszünk, akkor – idő kérdése csupán innentől – összegyűlik a Nagy Vagyon. Amiből a gyermekek taníttatása, első lakásuk beugrója, majd az Önök – tehát két személy! – nyugdíj-szerű jövedelme „megtermelődik”. Képzeljünk el egy szerény, mindössze 500,- €-val induló befektetést, amihez oda tudunk tenni havonta 90€-t, azaz kb. napi 900,- Ft-ot:

 

 

Tíz-tizenkét év alatt összegyűlik közel 24.000,- €, bár ez még nem nagy vagyon…

(Ha eddig eljutunk, akkor ez a befektetés már egyösszegűként is működtethető tovább, azaz nem feltétlenül kell mellé “teszegetni” további befektetéseket.

Az egyösszegű befektetés – sok mindentől függően, de körülbelül – 7-9 év alatt duplázza meg a rajta lévő tőkét. Ismét csak idő kérdése.)

 

Ha azonban 17 év is állhat rendelkezésre, ami alatt azokat a napi kb. ezer forintokat elhelyezzük, akkor ez már ér valamit. Még arra is képes, hogy a 15. évtől havonta több, mint 600-700 € kifizetést – osztalékot és kamatot, valamint hozamot – az Ügyfél számlájára utaljon. A 15. évben a tőke 52.000,- € körül várható, ez képes havi 500,- € feletti havi tőkejövedelem kifizetésére, de még óvatos befektetési politikát követve, illetve a tőke megtartásával – tehát csupán tőkejövedelem kivonásával is legalább 350 -500 € között. A tőke mindig marad 50.000,- € feletti.

Ha kérdése van, állunk rendelkezésére: